Psykoterapi

är en behandlingsmetod där en legitimerad psykolog tillsammans med klienten bearbetar
det som är smärtsamt och problematiskt.

Vi använder en unik metod för psykoterapi som är en synergi av kognitiv beteendeterapi
(KBT), psykodynamisk terapi (PT),  neuro-narrativ terapi (NNT) och, Kognitiv-mindfulness (KM).

Vi fokuserar på klientens psykologiska svårigheter och försöker förstå deras personliga
uppfattningar, värderingar i förhållande till deras psykosociala sammanhang.  ​Efter ett
inledande samtal skräddarsyr vi tillsammans med klienten ett upplägg enligt behov.

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en behandling metod, där under ett avslappnat tillstånd aktiveras hjärnan att
använda inre bilder och sinnesintrycket för att kunna komma i kontakten med undermedvetna jaget.

Det undermedvetna Jaget styr till stor del våra känslor och tankar. Kontakten med omedvetna
underlättar att förstå orsaker till oro, ångest, depression.

En rökare eller matmissbrukare kan få hjälp att utforska vilka omedvetna krafter som döljer
sig under missbruket, samtidigt kan det hjälpa personen att mentalt stärka motivationen till
sundare vanor.

Hypnostillståndet som är lustfyllt och kreativt gör terapin mer intensiv än enbart samtal,
och terapeuten kan stärka klientens självkänsla och tillit till sin egen förmåga, frigöra
låsningar och möjliggöra utveckling.

James van Loon är vår expert på hypnosterapi. Han har mång årig erfarenhet

Coaching

är ett sätt att öka en persons potential för att maximera sin prestationsförmåga för
att nå sina önskade mål.

Vi erbjuder en helhetssyn med terapi och coaching; därför fokuserar vi på de
verkliga orsakerna till problemet och använder strategier som är anpassade för klienten
och de önskade målen.

Vi lägger lika stor vikt vid tidigare, nuvarande och framtida möjligheter i livet. Detta är en
viktig del av vår interaktiva, dynamiska och direkta metod. Genom vår terapeutiska process
försöker vi få klienten att uppleva personlig utveckling, psykisk välmående och därefter
åstadkomma önskade ändringar för att hitta livstillfredställelse och lycka.

Narrativ Coaching

är en process där fokus flyttas klientens negativa livsberättelse till positiva berättelser
om förmågor, intentioner, värderingar och livsdrömmar.

Du kan vända dig till oss om du upplever: Livskriser och traumatiska kriser, Ångest,
oro och panikattacker   Stress och depression,  Fobier, Utbrändhet, Emotionella
rubbningar, Osäkerhetskänsla, Bristande självtillit, Svikande självkänsla, Relationsproblem,
hemma och på arbetsplatsen ​Behov att  prata om existentiella frågor.