Organization Utveckling

På en arbetsplats fattas det dagligen beslut; idéer föds, prioriteringar görs och samarbete mellan kollegor och samtal mellan chefer och medarbetare pågår kontinuerligt. Ny forskning inom neurovetenskapen visar att effektiva och kreativa beslut kan fattas när det finns ett optimalt samspel mellan hjärnans kontrollsystem och hjärnans känslocentrum. Stress, oro och rädslor påverkar samspelet mellan dessa två centrala system i hjärnan negativt och hämnar effektiva beslut och kreativitet

Vår fokus är att optimera företagsledarens och medarbetarens möjligheter att ta tillvara och utnyttja hjärnans fulla kapacitet och därmed nå en positiv företags- och organisationsutveckling.

Corporate Mindfulnessträning

Ökande arbetsbelastning och tidspress är en av de största utmaningar i dagens arbetsliv. Detta tryck kan leda till obalans i våra känslor, vår mentala och fysiska välbefinnande i arbetet liksom hemma.

Den mänskliga hjärnan har en stor kapacitet. Vi kan träna vår hjärna så att vi kan bli mer fokuserad samt fullt närvarande i nuet. Det i sin tur leder till att vi prestera mer och därmed upplever mer tillfredställelse – även i et hektisk arbetslivet.

Synergix Associates är ett företag som har utvecklat och erbjuder mindfulnessträning – det nya sättet att arbeta. Programmet bygger på vetenskaplig forskning och har som mål att integrerar arbete och privatliv.

Det används av olika organisationer och är grunden för ett antal program för ledare och medarbetare – från individuell till teambaserad ledarskapsutbildning inom företaget.