Välkommen till

Synergix associates erbjuder både psykoterapi och coaching för individer, par, grupper och organisationer för att kunna upptäcka möjligheter och utveckla förmåga att uppnå välbefinnande och lycka.

Vi använder vetenskapligt beprövade metoder och resurser för att hjälpa individer och organisationer att nå sina mål.

Du kan vända dig till oss som individ, grupp eller organisation om du upplever: ångest, oro, stress, depression, sömnproblem, bristande självkänsla, utbrändhet, problem med kommunikation, teamwork, och ledarskap, samt relationsproblem hemma och på arbetsplatsen.

Vi arbetar med att utveckla kriterier för att utvärdera prestations förmåga för individer och organisationer. Förbättra organisationsstrukturen samt och förbättra livskvaliteten för arbetsgivaren och anställda.

Vi erbjuder psykologiska utredningar och tester, samt adoptions utredningar

Vi även erbjuder för arbetsmiljöutredningar

Våra legitimerade psykologer och beteende terapeuterr har mångårig yrkes erfarenhet på både nationella och internationella plan, t.ex., från USA, Storbritannien,och Tyskland.